Mazzer Super Jolly

Mazzer Super Jolly Electronic är en elektronisk slipdoser med platta blad lämpliga för mediumförbrukning. Steglös mikrometrisk slipning justering. On-demand slipning med elektronisk dosjustering. Enkel och dubbel dos med oberoende justering. Digital display med skotträknare. Handmatning och stöd för tampning ingår. Finns endast i enfasversion.

Läs mer här!