Loading posts...
 • Den lilla grodan

  Den lilla grodan som ni hittar på vårt brygg samt espresso sortiment dyker upp lite varstans och det är goda nyheter för människan och vår planet. I dag kan man hitta Rainforest Alliance-certifieringen på en lång rad produkter, däribland vårt kaffe och även en hel del choklad, te, frukt, blommor, papper och möbler. Produkter som är märkta med den lilla grodan framställs på eller innehåller ingredienser som kommer från Rainforest Alliance certifierade odlingar eller skogsbruk. Dessa odlingar och skogsbruk sköts enligt stränga krav på miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet. Kraven som Rainforest har utformats för att skydda och bevara djur och natur, jordar och vattendrag samt för att skydda arbetare, deras familjer och det lokala samhället och förbättra deras levnadsförhållanden för att på så vis uppnå äkta, långsiktigt hållbara lösningar. Rainforest Alliance arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden.

  responsibilitysacks

  Jordbruk

  Odlare som ansöker om Rainforest Alliance-certifiering granskas regelbundet av medlemmar i Rainforest Alliance eget certifieringsteam eller av deras internationella partners i Sustainable Agriculture Network(SAN). Granskningsbesöken, som då och då kompletteras med oanmälda besök, säkerställer att odlarna följer SAN:s detaljerade regler och arbetar för att hela tiden förbättras ytterligare.

  Odlare som förtjänat sigillet Rainforest Alliance Certified arbetar för att:

  Bevara eller öka mängden skyddande träd
  Bibehålla jordens kvalitet och förebygga erosion
  Minska användningen av kemikalier
  Skydda djur- och växtliv
  Tillgodose behoven hos anställda och deras familjer genom att främja tillgång till utbildning och hälsovård
  Skogsbruk

  Rainforest Alliance kontrollanter utvärderar avverkningsföretag och andra skogsföretag för att se hur de uppfyller Forest Stewardship Councils (FSC:s) regelverk. Rainforest Alliance var med och grundade FSC 1993.

  FSC-reglerna föreskriver att skogsföretagen:

  Skyddar utrotningshotade arter och skogsområden med högt bevarandevärde
  Sparar vissa landområden som skogsreservat
  Ger arbetarna rimliga löner och värnar deras möjligheter att organisera sig
  Följer FSC:s riktlinjer för hur, när och var timmer och andra skogsprodukter utvinns
  Respekterar lokal- och ursprungsbefolkningars rättigheter.

  indonesien_kaffe_0